menu

Společnost ZORESTA, s.r.o. vyvíjí na realitním a stavebním trhu EU svou podnikatelskou aktivitu v oblasti zprostředkování obchodu s realitami, zaměřenou na bydlení, nemovitosti komerční povahy, poradenskou a developerskou činnost. Naše činnost se opírá o aktuální znalost trhu nemovitostí, o odborné a právní vědomosti členů týmu, podložené certifikáty renomovaného školícího centra a týmu spolupracujících odborníků. Spolupracujeme se znalci z oboru nemovitostí a staveb, peněžními ústavy, advokátní kanceláří tak, abychom dosáhli kompletního servisu pro klienta a byla zároveň zajištěna bezpečnost smluvních stran při uskutečňování realitního obchodu a realizace staveb.

REFERENCE – VÝBĚR Z REALIZOVANÝCH STAVEB

STAVEBNÍ ČINNOST

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

 • cílem naší činnosti ve smyslu stavebního trhu, je zajištění komlexních služeb, souvisejících s realizací stavby jako celku. Laicky řečeno, klient se musí pouze rozhodnout pro nejvhodnější alternativu projektu stavby a s přiměřeným časovým odstupem „převzít klíč“ ke svému novému domu. Vše potřebné k dosažení tohoto kýženého cíle zajistí členové týmu společnosti ZORESTA, s.r.o., klient se tak může od prvotní myšlenky, spojené s novým bydlením po stěhování, zcela soustředit na svou rodinu a zaměstnání.

POZEMEK

 • zajistíme vhodný pozemek k realizaci stavby dle představ klienta, s přihlédnutím k jeho finančním možnostem
 • alternativně zajistíme perspektivní pozemek se stávající zástavbou k demolici

STUDIE

 • poskytneme konzultaci s renomovaným projektantem, který dle dané situace navrhne nejvhodnější řešení
 • počet konzultací není omezen, klient si musí být jistý, že studie odpovídá zcela jeho požadavkům, přáním a finančním možnostem
 • v případě rekonstrukce návrhy interiérů i exteriérů

PROJEKT

 • zajistíme vypracování stavební projektové dokumentace, včetně vyřízení všech potřebných povolení k zahájení stavby
 • součástí projektu je též rozpočet projektanta s výkazem výměr

FINANCOVÁNÍ

 • navrhneme nejvhodnější variantu finančního krytí stavby, s přihlédnutím k možnostem klienta
 • zajistíme vše potřebné pro dosažení schválení úvěru
 • úvěr vyřídíme za výrazně zvýhodněných podmínek, na které by klient při samostatném úvěrovém řízení mohl jen ztěží dosáhnout
 • v případě zájmu klienta zajistíme také doplňkové služby, pojištění nemovitosti, pojištění schopnosti splácet,atp.

VLASTNÍ REALIZACE STAVBY

 • zajistíme realizaci stavby pod dohledem uznávaných odborníků v oboru: architektonický a stavební dozor, umožníme stanovení dozoru investora
 • kontrola plnění termínů dílčích etap i jejich úhrady jsou zcela pod kontrolou investora

REALIZACE ZAHRADY

 • zajistíme komplexním řešení zahrady, včetně provedení vodních prvků, automatických závlah, návrhu realizací zahradního osvětlení, instalaci kamenů a kamenných scenérií, zhotovení oplocení, chodníků a dalších dřevěných i jiných prvků patřících k zahradní architektuře.

PŘEDÁNÍ STAVBY, ZÁRUKY

 • garance termínu dokončení stavby, který se v průběhu stavby nemění
 • standardní poskytnutá záruka 60 měsíců na systém, v případě dřevostavby 30let na konstrukci.
 • garance pevné ceny, která se v průběhu stavby nemění
 

ZORESTA, s.r.o. - Realitní kancelář Uheské Hradiště, Byty Uherské Hradiště, Reality Uherské Hradiště, Byty Zlín, Reality Zlín

© Copyright 2004-2021 ZORESTA, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, Poučení spotřebitele, Systém vnitřních zásad AML